Nalaganje

Kategorije

Aktualno  
       

Brake Plate Copper Lubricant - Bakrena mast

Brake Plate Copper Lubricant - Bakrena mast
Visoko temperaturno mazivo na osnovi bakra. Namenjeno za podmazovanje predelov, kjer se stekata dve kovini. 

• Odpornost na visoke temperature do +1100°C
• Se ne spira
• Se ne posuši
• Primerna za mazanje zavornih ploščic in bobnov


Brake Plate Copper Lubricant, v pločevinki pod pritiskom 200 ml

Nevarno
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo. Mazivo je pakirano v dvokomornem aerosolnem razpršilniku: 1. komora: bakrena mast, mazivo za industrijsko uporabo; 2. komora: pogonsko gorivo propan-butan (ostane v razpršilniku, ne bo razpršil).

Brake Plate Lubricant 2, v lončku 120 g 

Pozor
H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Vsebuje: Derivat tolitriazola. Lahko povzroči alergijski odziv. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Izvedbe izdelka

Izdelek
Koda
Varnostni list
Količina
Naročilo
Brake Plate Copper Lubricant, pločevinka pod pritiskom
BPP-86559
Brake Plate Lubricant v lončku, 120 g
BPL2-86505

Dokumenti

Aktualno  
       
Prijavite se na AT Team e-novice