Nalaganje

Kategorije

Aktualno  
       

Areon Natural Fragrances, pačuli & sivka & čajevec & pomaranča

Areon Natural Fragrances
Nova linija 260 ml razpršil. Proizvedeno 100% iz eteričnih olj, ki prinesejo naravo v vaš dom ali pisarno.
Pozor

EUH208 Vsebuje DL-LIMONENE (RACEMIC). Lahko povzroči alergijski odziv. EUH208 Vsebuje LINALYL ACETATE. Lahko povzroči alergijski odziv. H319 Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo.

Izvedbe izdelka

Izdelek
Koda
Varnostni list
Količina
Naročilo
Areon Natural Fragrances, pačuli, sivka, čajevec, pomaranča, 260 ml
AR-ASN04

Dokumenti

Aktualno  
       
Prijavite se na AT Team e-novice