Nalaganje

Kategorije

Aktualno  
       

Naš planet se sooča z resnimi težavami. Gospodarski in družbeni razvoj nevzdržno uničujeta naše okolje. Navade, ki jih pridobivamo danes, bodo jutri odigrale pomembno vlogo. Vaše odločitve bodo vplivale na prihodnost.

Naš planet je tudi naš dom, zato moramo spremeniti odnos do naravnih virov in način, kako jih uporabljamo. Naj bo prihodnost naša. Zato storimo nekaj tudi mi!

In smo!

Povezali smo se z družbo Gorenje surovina d.o.o. in Interseroh d.o.o., ki sta prevzeli obveznosti za učinkovito ravnanje z embalažo, električno opremo in baterije. Z njimi smo sklenili pogodbo tako, da v našem imenu odstranjuje odpadno embalažo, ki nastane pri uporabi naših izdelkov. To ravnanje je v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ul.l.RS, št.84/06). 

Z letom 2010 smo začeli s projektom KENT EKO koš. Veliko našim poslovnih partnerjev se je odločilo za KENT EKO koš, v katerega zavržejo prazno embalažo, mi pa poskrbimo, da jo prevzamemo. S takšnim načinom zbiranja odpadne embalaže imajo naše stranke urejeno področje, ki ga zajema Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.L.RS, št. 34/2008: Z globo od 3.500 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, v kolikor ne upošteva Uredbe o ravnanju z odpadki). 

Razmislite o tem, kam odlagate odpadke!

Skrbimo za okolje, v katerem živimo!

Aktualno  
       
Prijavite se na AT Team e-novice