0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Batteriepolfett blau (Aerosol) - Mazivo za terminale na akumulatorjih

Šifra: CA M - 645301
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 100 ml
CARAMBA Mazivo za terminale na akumulatorjih nudi zaščito pred vlago in korozijo na kovinskih kontaktih terminalov akumulatorja.

   
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
4,27 €
Cena brez DDV:
3,50 €
CARAMBA Mazivo za terminale na akumulatorjih nudi zaščito pred vlago in korozijo na kovinskih kontaktih terminalov akumulatorja.
 
• Mazivo je mešanica zaščitne masti z litijevim milom, topili in dodatki z dobrim mazalnim učinkom
• Hitro se porazdeli in po nanosu hitro razvije obstojno konsistenco
• Temperaturno je stabilno, odporno na vlago in slano vodo, odporno proti staranju in oksidaciji ter deluje kot zaščita proti koroziji
• Proti kapljanju odporno do 100°C
• Modre barve
 
 
 

Nevarno
Vsebuje: Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti izven dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P261 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.