0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Baumharzentferner (Aerosol) - Odstranjevalec drevesne smole

Šifra: CA M - 608103
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 300 ml
CARAMBA Odstranjevalec drevesne smole je specialen izdelek za odstranjevanje madežev drevesne smole, katrana, olja in voska iz lakiranih površin, stekla, plastike ali kroma.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
6,22 €
Cena brez DDV:
5,10 €
CARAMBA Odstranjevalec drevesne smole je specialen izdelek za odstranjevanje madežev drevesne smole, katrana, olja in voska iz lakiranih površin, stekla, plastike ali kroma.
 
• Samostojno in nežno raztaplja madeže drevesne smole
• Je primeren tudi za odstranjevanje madežev katrana, asfalta, olja, voska, masti in madežev na talni zaščiti vozila
• Vsebuje emulgatorje, ki omogočajo, da se raztopljene nečistoče lahko izpere z vodo
• Ne vsebuje aromatov in kloriranih ogljikovodikov
• Pri pravilni uporabi ne razjeda originalnih avto lakov
 
 

Nevarno
 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.