0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Cockpit-Spray (Aerosol) - Čistilo za armaturo

Šifra: CA M - 640024
Blagovna znamka: Caramba
Vonj: Les, 400 ml
CARAMBA čistilo za armaturo je namenjeno za čiščenje, zaščito in nego plastičnih delov in gladkega usnja v motornem vozilu. Matirane površine se po uporabi ne svetijo. 
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
7,32 €
Cena brez DDV:
6,00 €
CARAMBA Čistilo za armaturo je namenjeno za čiščenje, zaščito in nego plastičnih delov in gladkega usnja v motornem vozilu. Matirane površine se po uporabi ne svetijo.  
 
• CARAMBA Čistilo za armaturo je čistilna emulzija na vodni osnovi in ne vsebuje silikona. Plastični deli in usnjene površine v vozilu se z uporabo CARAMBA Čistila za armaturo čistijo na prijazen in obstojen način, razpršilo pa na njihovi površini deluje antistatično. Antistatična površina po uporabi Čistila za armaturo ne privablja več prašnih delcev. Z uporabo CARAMBA čistila se odstrani siva koprena, površine pa ostanejo dlje časa čiste. 
 
• Vsebuje visoko kakovostne rastlinske komponente in vosek, ki v vozilu na plastičnih površinah in na površinah iz gladkega usnja ustvarjajo zaščitni in negovalni film. 
 
• Po uporabi pusti prijeten vonj po svežini. 
 
 
 

CARAMBA Cockpit-Spray Fresh (Aerosol)


Nevarno
Vsebuje: 2-metilizotiazol3(2H)-on; 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°C. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.
CARAMBA Cockpit-Spray Vanille (Aerosol)

Nevarno
Vsebuje: 2-metilizotiazol3(2H)-on; 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°C. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.