0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Impragnier spray - Impregnacijski sprej

Šifra: CA Z - 641313
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 300 ml
CARAMBA Impregnacijski sprej je namenjen za vodo odbojno in zaščitno oplemenitenje tekstila vseh vrst, ki se uporablja na vrtu, v prostem času in v gospodinjstvu.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
7,56 €
Cena brez DDV:
6,20 €
CARAMBA Impregnacijski sprej je namenjen za vodo odbojno in zaščitno oplemenitenje tekstila vseh vrst, ki se uporablja na vrtu, v prostem času in v gospodinjstvu.
 
• Z učinkom odbijanja vode in umazanije zagotavlja dolgotrajno zaščito tekstila
 Preprečuje nastajanje madežev plesni, olajša redno čiščenje in ščiti material
• S tvorbo zelo tankega zaščitnega filma ne poslabšuje videza, otipa in sposobnosti dihanja tkanine
• Primeren je za markize, sončnike, baldahine, senčila za okna in zimske vrtove iz naravnih in umetnih materialov, kot so lan, bombaž, poliakril, poliester in PVC tkanine. Uporaben je tudi za impregnacijo šotorov, streh kabrioletov, prekrival čolnov (cerad), ponjav, nahrbtnikov, športnih oblačil, anorakov in dežnih plaščev, ipd.
 
 
 

Nevarno
Vsebuje: Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom; Propan-2-ol; Izopropilacetat  
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.