0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Lackpolitur - Čistilno polirna pasta

Šifra: CA M - 690105
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 500 ml
CARAMBA politura za lak je negovalna politura za enostavno in hitro optično izboljšavo in konzerviranje novih in obnovljenih standardnih lakov in lakov s kovinskim učinkom.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
12,38 €
Cena brez DDV:
10,15 €
CARAMBA Politura za lak je negovalna politura za enostavno in hitro optično izboljšavo in konzerviranje novih in obnovljenih standardnih lakov in lakov s kovinskim učinkom.
 
• Z blagim abrazivnim učinkom odstranjuje površinske praske ter povečuje sijaj laka 
• Ščiti pred dolgotrajnim delovanjem vremenskih vplivov, kot so UV žarki ali delovanje soli v zimskih mesecih
• Zagotavlja dolgotrajno nego tudi pri ponavljajočem pranju avtomobila 
• Zagotavlja hitro tvorbo odbojnega filma v dežju in tako ustvarja učinek odbijanja vodnih kapljic
 
 

Pozor
Vsebuje: 2-metilizotiazol3(2H)-on; 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.