0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Lederpflege (Aerosol) - Čistilna pena za usnje

Šifra: CA M - 614602
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 250 ml
CARAMBA Sredstvo za intenzivno nego usnja je bilo razvito za osvežitev in konzerviranje gladkih in perforiranih usnjenih materialov na sedežih in podobni opremi v osebnih vozilih. 
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
8,66 €
Cena brez DDV:
7,10 €
CARAMBA Sredstvo za intenzivno nego usnja je bilo razvito za osvežitev in konzerviranje gladkih in perforiranih usnjenih materialov na sedežih in podobni opremi v osebnih vozilih. To je visoko učinkovito čistilno in negovalno sredstvo z nizko viskoznostjo.
 
• Čisti in neguje v enem koraku 
• Uporabno na vseh gladkih in perforiranih usnjenih materialih, na sedežih vozil ali na notranji opremi vozila
• Osveži barve, predvsem pri starejšem usnju
• Usnju daje satenast, dragocen videz ter na otip mehak videz 
• Brez težav odstrani madeže, ki nastanejo zaradi olja, voska, maščobe, pisal, čokolade...
• Dolgotrajno ščititi pred novo umazanijo in krhkostjo 
• Oddaja prijetno svež vonj
• Deluje antistatično
• Ne vsebuje silikona
 
 

Nevarno
Vsebuje: Izotridekanol etoksilat; (R)-p-Menta-1,8-dien; ester fosforjeve kisline 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.