0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Starthilfe (Aerosol) - Start sprej

Šifra: CA Z - 610202
Blagovna znamka: Caramba
CARAMBA Sprej za pomoč pri zagonu je izdelek za hiter zagon vseh tistih motorjev, pri katerih mraz, vlaga ali zrahljana svečka ovirajo zagon motorja.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
7,44 €
Cena brez DDV:
6,10 €
CARAMBA Sprej za pomoč pri zagonu je izdelek za hiter zagon vseh tistih motorjev, pri katerih mraz, vlaga ali zrahljana svečka ovirajo zagon motorja.
 
• Z neposrednim vnosom v uplinjač ali v sesalni nastavek zračnega filter poskrbi za hiter hladen zagon 
• Povečuje sposobnost vžiga goriva in je visoko učinkovit tako pri dizelskih kot tudi pri bencinskih motorjih 
• Je primeren tudi za kosilnice, generatorje, verižne žage ter za vse motorje z notranjim izgorevanjem
 
 

Nevarno
Vsebuje: Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P261 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.