0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dišava Areon Cesta, Vanilija

Šifra: AR - AKC03
Blagovna znamka: Areon
Vonj: Vanilija
Moderen osvežilec, ki pusti svež vonj.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
3,42 €
Cena brez DDV:
2,80 €
Moderen osvežilec, ki pusti svež vonj.

 
 
POZOR
Vsebuje: EC 202-983-3 ALPHA-HEXYLCINNAMALDEHYDE; 601-029-00-7 DIPENTEN; EC 204-262-9 BENZYL SALICYLATE; EC 220-292-5 ALLYL CYCLOHEXANEPROPIONATE; EC 202-086-7 COUMARIN; EC 245-833-2 1-(2,6,6-TRIMETHYLCYCLOHEXA-1,3-DIENYL)-2-BUTEN-1-ONE
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo.