0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dišava Areon Smile, Jabolko in cimet

Šifra: AR - ASB01
Blagovna znamka: Areon
Vonj: Jabolko in cimet
Nasmehnite se tem malim figuricam in uživajte v njihovi svežini.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
2,75 €
Cena brez DDV:
2,25 €
Nasmehnite se tem malim figuricam in uživajte v njihovi svežini.

Pozor
Vsebuje: CINNAMYL ALCOHOL; CINNAMALDEHYDE; ALPHA-HEXYLCINNAMALDEHYDE; COUMARIN; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBOXALDEHYDE; DELTA-1-(2,6,6-TRIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ONE 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/... P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo.