0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Injection Resin - Umetna smola

Šifra: PIR - 86120
Blagovna znamka: Kent
Količina: 150 ml
Spojina iz epoksi in akrila v obliki umetne smole za vbrizgavanje. Dvokomponentna sestavina, ki se uporablja za učvrstitev stebrov in ojačitev palic v beton, opeko in kamen.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
25,01 €
Cena brez DDV:
20,50 €
Spojina iz epoksi in akrila v obliki umetne smole za vbrizgavanje. Dvokomponentna sestavina, ki se uporablja za učvrstitev stebrov in ojačitev palic v beton, opeko in kamen.
 
• Uporabna tudi v vlažnih pogojih
• Dvokomponentni sistem
• Kartuša se prilega standardni pištoli za kartuše

Tehnični list (ang)

 
Pozor
Vsebuje: dibenzoil peroksid; etilvinilbenzen 
H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.