0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Rust Remover - Odstranjevalec rje

Šifra: KRR - 86278
Blagovna znamka: Kent
Količina: 1 kg
Odstranjevalec rje je nestrupen gel, ki odstranjuje rjo z jekla, nerjavečega jekla in z večino barvnih kovin.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
31,17 €
Cena brez DDV:
25,55 €
Odstranjevalec rje je nestrupen gel, ki odstranjuje rjo z jekla, nerjavečega jekla in z večino barvnih kovin. Primeri uporabe: vilice viličarjev, zajemalke bagrov, snežni plugi, industrijski stroji, navtična industrija, prikolice, rampe, restavriranje starodobnikov in starin, vrtno ohištvo, orodje, jeklena platišča,...
 
- Enostavno odstranjuje rjo tudi tam, kjer je rja globoko v porah
- Lahko se uporablja na vseh površinah, pod vsemi koti, saj material ne kaplja
- Neškodljiv za večino materialov
- Končni rezultat je tak, kot če bi material brusili ali peskali
- Pri metodi potapljanja materiala, je proizvod mogoče uporabljati ponovno, dokler ni popolnoma nasičen (temno rjav)
 
 

 
Nevarno
Vsebuje: Fosforjeva kislina 
H290 Lahko je jedko za kovine. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.