0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

A/C Universal Oil - A/C univerzalno olje

Šifra: AC - 86642
Blagovna znamka: Kent
Količina: 240 ml
Posebno proizvedeno univerzalno PAG olje. Ustreza originalnim standardom za uporabo s plinoma R134a in R1234yf, pri jermenskih in električnih kompresorjih.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
59,05 €
Cena brez DDV:
48,40 €
Posebno proizvedeno univerzalno PAG olje. Ustreza originalnim standardom za uporabo s plinoma R134a in R1234yf, pri jermenskih in električnih kompresorjih.
  • Kompatibilno s plinoma R134a in R1234yf
  • Se dobro meša z olji različnih viskoznosti (46/100/125/150) – en izdelek nadomesti štiri izdelke
  • Natančna odmera količine olja – preprosta uporaba z merilno skalo na kartuši
 

Pozor
Vsebuje: p-terc-butilfenil 1 - (2,3-epoksi) propileter
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.