0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Certanium 889SP - Varilna elektroda za izmenični/enosmerni tok

Šifra: VE - 22001
Blagovna znamka: Kent
Varilne elektrode, ki se uporabljajo v vseh varilnih legah za popravljanje litega železa ter spajanje in varjenje litega železa na jeklo.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Velikost

Ni na zalogi
Cena z ddv:
357,22 €
Cena brez DDV:
292,80 €

ode, ki se uporabljajo v vseh varilnih legah za popravljanje litega železa ter spajanje in varjenje litega železa na jeklo.

 
• Paličasta elektroda, primerna za vse varilne lege
• Rezultati, ki ne puščajo razpok
• Varjenje skozi umazanijo in rjo
• Tudi za varjenje taljenega jekla
• Predhodno segrevanje ni potrebno
 
Uporablja se za vse lito železo vključno z sivo litino, z zlitim železom, z duktilnim železom, modularno litino, mehanite železom in celo jeklom na lito železo. Priporočljivo za podstavke strojev, zobce koles, ohišja, popravljanje in nadgradnjo pokvarjenih in izrabljenih delov. Edinstvena sestavina zlitine izdelka 889SP in struktura elektrode pripomoreta, da zvarjena mesta brez predhodnega segrevanja na litem železu ne pokajo in ne korodirajo. Jedrna struktura žice iz dveh kovin izdelku omogoča delovanje pri visoki jakosti električnega toka brez pregrevanja. Ker se elektroda ne pregreva, se ustvari rahel, enakomeren oblok, ki med delovanjem ne bo ugasnil ali se prilepil. Nadzorovano delovanje obloka izdelka Certanium 889SP zmanjšuje območje vročine. Z izdelkom je mogoče variti skozi olje, maščobo in drugo umazanijo.
Elektroda, enostavna za uporabo, ustvarja gladke, čvrste, neporozne zvare, ki se jih nato lahko enostavno uporablja. Iskrenje pri varjenju je minimalno in žlindre po navadi same odstopijo. Za optimalne rezultate je potrebno večje predele predhodno segreti na sobno temperaturo.
 
Tehnične specifikacije:
Natezna trdnost: do 59 kg/mm²
Meja prožnosti: do 63 000 psi (434 Mpa)
Trdota: 165-218 BHN ko je zvarjeno 
 
Količina: 2 kg
 
 

Nevarno
Vsebuje: Nikelj
H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H351 Sum povzročitve raka. Vrsta izpostavljenosti: vdihavanje / Inhalacija. H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Vrsta izpostavljenosti: vdihavanje/Inhalacija. P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P281 Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.