0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

PP/PA Primer Spray - PP/PA Prajmer v razpršilu

Šifra: AK - 88100
Blagovna znamka: Akemi
Količina: 400 ml
Temeljni premaz PP/PA je visokokakovosten temeljni premaz za površinsko obdelavo večine plastik.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
28,06 €
Cena brez DDV:
23,00 €

Za izdelek so značilne naslednje lastnosti:

  • oprijem na neobdelanem polipropilenu
  • dolgotrajna obdelava s plamenom, fluoriranje, plazemska obdelava ali žarjenje niso potrebni
  • odličen oprijem na barvah na vodni osnovi
  • barva: siva

Uporaba:

Polipropilen (PP) je najpogosteje uporabljena plastika na trgu. S temeljnim premazom PP/PA postane uporaba polipropilena še bolj zanimiva, saj je to vsestransko in poceni plastiko zdaj mogoče tudi ugodno barvati. Temeljni premaz PP/PA lahko nanesemo tudi na številne druge plastike. Temeljni premaz PP/PA se pogosto uporablja za nanašanje na plastične dele, kot so:

  • avtomobilski deli
  • odbijači, plastična krila, spojlerji, obloge, rešetke hladilnika, sredinske konzole, plošče instrumentov, okrasne plošče, površine z e-prevleko
  • gospodinjski izdelki
  • pralni stroji, hladilniki, kuhalniki vode, kavni avtomati, likalniki
  • elektronski izdelki, računalniki, tiskalniki, mobilni telefoni
  • cevi, cevovodi (UV-zaščiteni), posode, rezervoarji itd.
 
 
 


 
 

Nevarno

Vsebuje: xylene

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H373 Lahko škoduje preko osrednjega živčnega sistema in slušnim organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Vrste izpostavljenosti: vdihavanje / inhalacija. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 C°/122 F°. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.