0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

PP/PA Primer - PP/PA Prajmer črn / siv

Šifra: AK - 88125
Blagovna znamka: Akemi
Temeljni premaz PP/PA je visokokakovosten temeljni premaz za površinsko obdelavo večine plastik.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Barva

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
119,56 €
Cena brez DDV:
98,00 €

Značilnosti in prednosti izdelka so naslednje:

enostaven nanos

  • oprijem na neobdelanem polipropilenu
  • dolgotrajna obdelava s plamenom, fluoriranje, plazemska obdelava ali žarjenje niso potrebni
  • odličen oprijem na barvah na vodni osnovi
  • količina: 1 kg

Uporaba:                           

Polipropilen (PP) je najpogosteje uporabljena plastika na trgu. S temeljnim premazom PP/PA postane uporaba polipropilena še bolj zanimiva, saj je to vsestransko in poceni plastiko zdaj mogoče tudi ugodno barvati.

Temeljni premaz PP/PA lahko nanesemo tudi na številne druge plastike.

Temeljni premaz PP/PA se pogosto uporablja za nanašanje na plastične dele, kot so:

  • Avtomobilski odbijači, plastična krila, spojlerji, obloge, rešetke hladilnika, sredinske konzole, plošče instrumentov, okrasne plošče, površine z e-prevleko.
  • Gospodinjski izdelki
  • Pralni stroji, hladilniki, kuhalniki vode, kavni avtomati, likalniki.
  • Elektronski izdelki
  • Računalniki, tiskalniki, mobilni telefoni
  • Cevi, cevovodi (UV-zaščiteni), posode, rezervoarji itd.
 
 
 


 

Pozor
Vsebuje: ksilen
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H373 Lahko škoduje preko osrednjega živčnega sistema in slušnim organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Vrsta izpostavljenosti: vdihavanje / Inhalacija. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P243 Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz / opremo za varovanje sluha. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.