0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Areon Home Perfume, palčke Zlato

Šifra: AR - HPL01
Blagovna znamka: Areon
Nova luksuzna linija dišečih palčk, ki prinese svež vonj in udobje v vaš dom in pisarno.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
7,44 €
Cena brez DDV:
6,10 €
Nova luksuzna linija dišečih palčk, ki prinese svež vonj in udobje v vaš dom in pisarno.

Nevarno
Vsebuje: EC 259-174-3 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHANONE; 601-096-00-2 (R)-P-MENTA-1,8-DIEN; EC 204-116-4 LINALYL ACETATE; EC 251-020-3 ACETYL CEDRENE; EC 201-134-4 LINALOOL; EC 203-354-6 OMEGA-PENTADECALACTONE; EC 204-872-5 BETA-PINENE; EC 214-881-6 ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE; EC 203-341-5 GERANYL ACETATE
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.