0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dišava Areon Perfume, Moder

Šifra: AR - MCP02
Blagovna znamka: Areon
Količina: 50 ml
Inspiracijsko oblikovanje in čutne dišave za osvežilno vzdušje na vsakem koraku.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
9,03 €
Cena brez DDV:
7,40 €
Inspiracijsko oblikovanje in čutne dišave za osvežilno vzdušje na vsakem koraku.

Nevarno
Vsebuje: EC 204-116-4 LINALYL ACETATE EC 203-161-7 2-METHYL-3-(P-ISOPROPYLPHENYL)PROPIONALDEHYDE; 601-096-00-2 (R)-P-MENTA-1,8-DIEN; EC 233-881-7 CIS-4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE; 601-029-00-7 DIPENTEN; EC 201-134-4 LINALOOL
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.