0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Sealer on a Roll Kit - Set tesnil v traku

Šifra: KSR - 83680
Blagovna znamka: Kent
Set tesnil je posebej zasnovan sistem za enostavno tesnjenje površin z MS tesnili v traku. Set je sestavljen iz 3 različnih širin tesnil v traku (6 mm, 8 mm, 10 mm), 400 ml prajmerja v spreju ter valjčka za nanos.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
29,10 €
Cena brez DDV:
23,85 €
Set tesnil je posebej zasnovan sistem za enostavno tesnjenje površin z MS tesnili v traku.
 
Set je sestavljen iz 3 različnih širin tesnil v traku (6 mm, 8 mm, 10 mm), 400 ml prajmerja v spreju ter valjčka za nanos.
 
  • Omogoča hiter in enostaven nanos
  • Primeren za večje in manjše površine
  • Takoj po uporabi lahko površino prebarvamo
  • 3 različne širine tesnil (6 mm, 8 mm, 10 mm)
  • Vsi artikli v setu so dobavljivi posamezno
  • Na voljo različne dimenzije in oblike trakov

Primer SOR - Prajmer


Nevarno
Vsebuje: Toluen, Ksilen 
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P202  Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.  Samo za poklicno in industrijsko uporabo.