0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €
Novo
Priporočamo

Air Co One Shot - Čistilo prezračevalnih naprav

Šifra: ACOSNI - 86436
Blagovna znamka: Kent
Količina: 100 ml
Zmogljiv visokokakovosten osvežilec za klimatske/prezračevalne sisteme.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
8,91 €
Cena brez DDV:
7,30 €
Zmogljivo visokokakovostno razpršilo, ki čisti klimatsko napravo/prezračevalni sistem v vozilih in skrbi za svež čist zrak v celotni notranjosti avtomobila. Učinkovito deluje proti bakterijam in glivicam ter odpravlja neprijetne vonjave, ki se pojavljajo v sedežih in tepihih. Očisti celotni prezračevalni sistem in odstrani mikroorganizme.
 
 
  • Formula brez draženja -  varno za uporabo
  • Baktericid v skladu s standardom EN 1276
  • Fungocid v skladu s standardom EN 1650
  • Dezinficira, odišavi in osveži klimatske sisteme ohranja svež zrak v celotni notranjosti kabine
 
 
 

Nevarno
 
H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208  Vsebuje (R)-p-menta-1,8-dien. Lahko povzroči alergijski odziv. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251  Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260  Ne vdihavati razpršila. P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P308 + P311  Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.
Aktivna snov: Poli(oksi-1,2-etandiil),.alfa.-[2-(didecilmetilamonio)etil]-.omega.-hidroksi-, propanoat (sol) (bardap 26) (0,35g/100g)
UFI: DQ40-K09N-R007-JJJK