0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Klima-Anlagen - Čistilec prezračevalnih naprav

Šifra: CA M - 631001
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 100 ml
CARAMBA sredstvo za čiščenje klimatskih naprav je aerosolni izdelek za odstranjevanje neprijetnih vonjev v motornem vozilu. Iz blazin, preprog in prezračevalnih kanalov se sprostijo neprijetne vonjave, CARAMBA sredstvo za čiščenje klimatskih naprav pa po uporabi oddaja prijetno svež vonj po limoni.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
7,26 €
Cena brez DDV:
5,95 €
CARAMBA sredstvo za čiščenje klimatskih naprav je aerosolni izdelek za odstranjevanje neprijetnih vonjev v motornem vozilu. Iz blazin, preprog in prezračevalnih kanalov se sprostijo neprijetne vonjave, CARAMBA sredstvo za čiščenje klimatskih naprav pa po uporabi oddaja prijetno svež vonj po limoni. 
 
 
 

Nevarno
 
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. EUH208 Vsebuje (R)-p-menta-1,8-dien. Lahko povzroči alergijski odziv. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P261 Preprečiti vdihavanje razpršila. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P313 Poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.