0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €
Novo

Areon dišeče palčke Home Perfume Exclusive Selection - Desire

Šifra: AR - HPP02
Blagovna znamka: Areon
Vonj: Desire
Ekskluziven izbor finih parfumov za dom, z dodanimi paličicami iz črnih vlaken, v katerih lahko uživate in ustvarite prestižno vzdušje v vsakem prostoru.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
26,72 €
Cena brez DDV:
21,90 €

Ekskluziven izbor finih parfumov za dom, z dodanimi paličicami iz črnih vlaken, v katerih lahko uživate in ustvarite prestižno vzdušje v vsakem prostoru. Na voljo trije različni vonji. Količina: 230 ml

Dišava se iz stekleničke se sprošča postopoma preko palčk. Moč dišave lahko uravnavate s količino palčk, potopljenih v aromo stekleničke. Intenzivnost dišave v vašem prostoru lahko povečate tudi z občasnim obračanjem namočenih palčk.

OPOZORILA:

  • Po vsaki uporabi temeljito umijte roke.
  • Hranite zunaj dosega otrok.
  • Če tekočina pride v stik s kožo, prizadeto mesto takoj umijte z veliko količino vode in mila.
  • Če pride v oči, jih nekaj minut splakujte z vodo.
  • Ravnajte po priloženih navodilih.

 

Nevarno

Vsebuje: EC 250-954-9 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE; EC 259-174-3 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHANONE; 601-096-00-2 (R)-P-MENTA-1,8-DIEN; EC 251-020-3 ACETYL CEDRENE EC 202-589-1 EUGENOL

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/... P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.