0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Areon dišeče palčke Lux, Verano Azul

Šifra: AR - HPS9
Blagovna znamka: Areon
Svež vonj poletja za vaš dom in pisarno.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
7,44 €
Cena brez DDV:
6,10 €
Svež vonj poletja za vaš dom in pisarno.

Nevarno
Vsebuje: EC 201-134-4 LINALOOL EC 204-116-4 LINALYL ACETATE 601-096-00-2 (R)-P-MENTA-1,8-DIEN EC 259-174-3 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHANONE EC 226-394-6 CITRAL EC 204-262-9 BENZYL SALICYLATE EC 228-408-6 HEXYL SALICYLATE EC 201-291-9 ALPHA-PINENE EC 214-881-6 ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE EC 204-846-3 ALPHA-ISO-METHYLIONONE EC 202-589-1 EUGENOL EC 203-375-0 DL-CITRONELLOL EC 202-086-7 COUMARIN 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.