0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Certanium 707SP - Varilna elektroda 707

Šifra: VE - 23013
Blagovna znamka: Kent
Univerzalna močna elektroda za vse varilne lege za popravljanje in spajanje vseh vrst jekla, ki jih je mogoče zvariti.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Velikost

Ni na zalogi
Cena z ddv:
232,84 €
Cena brez DDV:
190,85 €
Univerzalna močna elektroda za vse varilne lege za popravljanje in spajanje vseh vrst jekla, ki jih je mogoče zvariti.
 
• Ena paličasta elektroda za vse vrste jekla
• Omogoča nastanek močnih zvarjenih delov, ki ne pokajo
• Stabilen oblok, tudi pri manjšem varilnem toku
• Uporablja se za odstranjevanje zlomljenih vijakov/strojnih vijakov
• Varjenje skozi umazanijo in rjo
 
Uporabljamo jo pri popravljanju orodja in matic, nerjavečega jekla, manganovega legiranega jekla, visoko karbonskega jekla in jeklenih zlitin, vzmetnega jekla, spajanje in popravljanju nepoznanih ali drugačnih vrst jekla in odstranjevanju vijakov.
Možnost varjenja v vseh legah, enakomeren oblok in takojšnja možnost kovanja/ponovnega kovanja so razlogi, da ta elektroda predstavlja najboljšo izbiro za vzdrževanje. Enako dobro učinkuje tako na izmeničnem kot tudi na enosmernem toku in se praktično ne iskri. Prav tako omogoča odlično odpornost proti koroziji in vročini ter zagotavlja homogen zvar brez razpok. Zvarjene dele je po oravljenemu delu mogoče uporabljati in se med uporabo še bolj utrdijo. Zvarov ni mogoče obdelovati z vročino.
 
Najpogostejša je uporaba na orodnem jeklu, listnatih vzmeteh, zobnikih, polžastih gonilih in gonilnih vretenih, veznih členih in vlečnih palicah, zahtevnih in drugačnih vrstah jekla ter pri odstranjevanju zlomljenih vijakov in svedrov za vrezovanje navojev.
 
Tehnične specifikacije:
Natazna trdnost: 84,4 kg/mm
Meja prožnosti: 63,3 kg/mm
Raztezek: 32% minimum
Odpornost proti vročini: 1000 °C
Trdota: 23 HRC, ko je zavarjeno in 47 HRC delovna trdota
 
Količina: 2 kg
 
 

Nevarno
Vsebuje: Titanov dioksid; Nikelj 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H351 Sum povzročitve raka. Vrsta izpostavljenosti: vdihavanje / Inhalacija. H372 Škoduje respiratornem sistemu pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Vrsta izpostavljenosti: vdihavanje/Inhalacija. H400 Zelo strupeno za vodne organizme. P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P260 Ne vdihavati dima. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.