0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dišava Areon Ken, Anti Tobacco

Šifra: AR - AK15
Blagovna znamka: Areon
Vonj: Anti Tobacco
Areon Ken prinaša dolgotrajno svežino v vaš avto, dom in pisarno. Samo odprite in uživajte.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
4,15 €
Cena brez DDV:
3,40 €
Areon Ken prinaša dolgotrajno svežino v vaš avto, dom in pisarno. Samo odprite in uživajte.

Pozor
Vsebuje: (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE; GERANYL ACETATE; EUGENOL; COUMARIN; 2-METHYL-3-(P-ISOPROPYLPHENYL)PROPIONALDEHYDE; METHOXY DICYCLOPENTADIENE CARBOXALDEHYDE; DL-CITRONELLOL; BETA-PINENE; TURPENTINE, OIL 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/... P321 Posebno zdravljenje (glejte ... na tej etiketi). P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.