0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dišava Areon Gel, Gold

Šifra: AR - GSLB01
Blagovna znamka: Areon
Vonj: Gold
Osvežilci zraka v obliki gela s svežim in energijskim vonjem.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
4,70 €
Cena brez DDV:
3,85 €
Osvežilci zraka v obliki gela s svežim in energijskim vonjem.
 

Pozor
Vsebuje: EC 227-813-5 D-LIMONENE; EC 259-174-3 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHANONE; EC 204-116-4 LINALYL ACETATE; EC 251-020-3 ACETYL CEDRENE; 601-096-00-2 (R)-P-MENTA-1,8-DIEN; EC 201-134-4 LINALOOL; EC 203-354-6 OMEGA-PENTADECALACTONE; EC 204-872-5 BETA-PINENE; EC 214-881-6 ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE; EC 203-341-5 GERANYL ACETATE; EC 202-086-7 COUMARIN; EC 203-375-0 DL-CITRONELLOL
H228 Vnetljiva trdna snov. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. 210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.