0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dišava Areon Ken, Češnja

Šifra: AR - AK03
Blagovna znamka: Areon
Vonj: Češnja
Areon Ken prinaša dolgotrajno svežino v vaš avto, dom in pisarno. Samo odprite in uživajte.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
4,15 €
Cena brez DDV:
3,40 €
Areon Ken prinaša dolgotrajno svežino v vaš avto, dom in pisarno. Samo odprite in uživajte.

Pozor
Vsebuje: ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/... P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo.