0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dišava Areon Fresco, Jabolko & cimet

Šifra: AR - FRTN21
Blagovna znamka: Areon
Vonj: Jabolko & cimet
Nova vrsta kompaktnega osvežilca zraka je ustvarjena za še večji občutek doživetja. Enostaven za uporabo.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
3,23 €
Cena brez DDV:
2,65 €
Nova vrsta kompaktnega osvežilca zraka je ustvarjena za še večji občutek doživetja. Enostaven za uporabo.

Pozor
Vsebuje:EC 203-213-9 CINNAMALDEHYDE; EC 203-212-3 CINNAMYL ALCOHOL; EC 202-983-3 ALPHA-HEXYLCINNAMALDEHYDE; EC 202-086-7 COUMARIN; EC 268-264-1 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBOXALDEHYDE; EC 260-709-8 DELTA-1-(2,6,6-TRIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ONE; EC 202-589-1 EUGENOL
H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.