0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dišava Areon Smile Dry, Tutti Frutti

Šifra: AR - ASD14
Blagovna znamka: Areon
Pakiranje: 10 kosov
Nasmejani obrazi vam bodo polepšali dan. Uživajte v njihovem nasmehu in svežini. 
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
9,76 €
Cena brez DDV:
8,00 €
Nasmejani obrazi vam bodo polepšali dan. Uživajte v njihovem nasmehu in svežini. 
 

Pozor
Vsebuje: (R)-P-MENTA-1,8-DIEN; DL-CITRONELLOL; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBOXALDEHYDE; ISOEUGENOL 
H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/... P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo.