0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

New All Purpose Foam Cleaner - Nova večnamenska čistila pena

Šifra: APFC - 84909
Blagovna znamka: Kent
Količina: 750 ml
Novo večnamensko čistilo, ki je popolnoma varno za uporabnika.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
16,10 €
Cena brez DDV:
13,20 €
Novo večnamensko čistilo, ki je popolnoma varno za uporabnika. 
 
  • Pakiranje pod pritiskom
  • Primeren za uporabo na večini površin
  • Edinstvena formula
  • Se hitro suši, enostavno za uporabo
  • Ne pušča madežev
  • Cerfifikat NSF C1 - primerna za aplikacije, ki so v stiku z hrano, pijačo in farmacevtskimi proizvodi
 
 

 
Nevarno
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.  Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.