0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Super Bond Activset - Aktivator sekundnega lepila

Šifra: KSBA - 86629
Blagovna znamka: Kent
Količina: 150 ml
Aktivator za povečanje trdnosti vezi in pospešeno strjevanje trenutnih lepil iz linije Super Bond.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
17,20 €
Cena brez DDV:
14,10 €
 

Aktivator za povečanje trdnosti vezi in pospešeno strjevanje trenutnih lepil iz linije Super Bond.

  • Temeljni premaz in aktivator v enem - za večjo trdnost spoja, tudi na materialih, ki se težko vežejo ter za pospešeno sušenje lepila
  • Fino razpršilo za homogen nanos
  • Se ne zapeni, zato omogoča lepljenje na vidnih površinah
  • Cerifikat NSF P1
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksana
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.