0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Performance Compound 2 - Fina polirna pasta

Šifra: RC - 86606
Blagovna znamka: Kent
Količina: 1 l
Fina polirna pasta je izdelek, ki odstranjuje fine praske na barvanih površinah z doseganjem visoke stopnje sijaja in generalne obnovitve barve.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
56,85 €
Cena brez DDV:
46,60 €
Fina polirna pasta je izdelek, ki odstranjuje fine praske na barvanih površinah z doseganjem visoke stopnje sijaja in generalne obnovitve barve.
 
  • Ne potrebujemo vode. Enostavna aplikacija
  • Ne škropi po preostali površini, zato po poliranju ni potrebno pranje
  • Ne vsebuje silikonov, je varna za vse ličarske delavnice
  • Z polirno pasto lahko prikrijemo praske in tako zakrivamo nepopolnosti na površini
  • Lahko se uporablja na vseh sistemih avtomobilskih barv
  • Specialno razvita formula za profesionalno uporabo
  • Po poliranju pusti visok sijaj na površini
 
 

 
Pozor

Vsebuje: Silicijeva kislina, natrijeva sol; Maščobni amin etoksilat
H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščito za oči / zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.