0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Motorrad Lackpflege (Aerosol) - Čistilo in zaščita za motorno kolo

Šifra: CA M - 631212
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 250 ml
CARAMBA sredstvo za nego lakiranih površin motornega kolesa je vsestranski izdelek, namenjen negi vseh lakiranih površin motornega kolesa.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
6,22 €
Cena brez DDV:
5,10 €
CARAMBA sredstvo za nego lakiranih površin motornega kolesa je vsestranski izdelek, namenjen negi vseh lakiranih površin motornega kolesa. 
 

CARAMBA sredstvo za nego lakiranih površin pri čiščenju lakiranih površin ne potrebuje predhodnega predpranja.

CARAMBA sredstvo za nego lakiranih površin motornega kolesa čisti, lošči in lakirano barvo vozila ščiti več tednov. Učinkovito odstranjuje ostanke insektov in madeže katrana oz. bitumna. Primereno je tudi za čiščenje kromiranih in plastičnih površin. U skladu z DEKRA avto testom se stopnja sijaja znatno poveča, umazane lakirane površine pa se na prijazen način zlošči.


Tehnični list

Video


Nevarno
Vsebuje: 2-metilizotiazol3(2H)-on 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.