0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Screenfix wipe - Krpa za pripravo površine

Šifra: SPW - 34992
Blagovna znamka: Kent
Pakiranje: 1 kos
Krpa za enkratno uporabo, ki je izdelana za uporabo s Kentovimi lepilnimi sredstvi.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
2,50 €
Cena brez DDV:
2,05 €

Krpa za enkratno uporabo, ki je izdelana za uporabo s Kentovimi lepilnimi sredstvi.

  • Impregnirana z alkoholom za čiščenje
  • Vrečica s krpo je namenjena za enkratno uporabo

Tehnični list

 

Nevarno
Vsebuje: Izopropil alkohol
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.