0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

TR 8 Tankinnenreiniger - TR 8 čistilo za rezervoarje

Šifra: CA - 8212700125
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 25 l
Močno alkalno, nizko peneče, intenzivno čistilo za odstranjevanje ostankov strjenih ali zelo lepljivih polimernih disperzij in lateksa iz cistern in silosnih vozil.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
184,22 €
Cena brez DDV:
151,00 €

Močno alkalno, nizko peneče, intenzivno čistilo za odstranjevanje ostankov strjenih ali zelo lepljivih polimernih disperzij in lateksa iz cistern in silosnih vozil.
•    Odstrani trdovratne obloge brez ostankov z nabrekanjem in mehčanjem
•    Brez NTA in aromatičnih snovi
•    Visoko koncentriran in zato varčen
•    Nizko penjenje
•    Okolju prijazen 
•    pH vrednost (koncentrat) = 13,8


Nevarno
Vsebuje: Kalijev hidroksid
H290 Lahko je jedko za kovine. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P390 Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. P405 Hraniti zaklenjeno. P406 Hraniti v posodi, odporni proti koroziji / z odporno notranjo oblogo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.