0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Certanium 100 - Rezalna elektroda

Šifra: VE - 22000
Blagovna znamka: Kent
Količina: 4 kg
Velikost: 3,2 mm
Elektroda za rezanje in delanje utorov, ki omogoča ravne in gladke reze.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
178,97 €
Cena brez DDV:
146,70 €
Elektroda za rezanje in delanje utorov, ki omogoča ravne in gladke reze.
 
• Močan oblok, ki se ga da nadzorovati
• Primerno za uporabo z vsemi kovinami
• Brez odstranjevanja žlindre
• Hitro in enostavno ponovno kovanje
 
Uporaba: razširitev razpok, priprava kovine za varjenje, odstranitev pojeklenenih delov in zvarjena mesta, naredi luknje, odreže vijake, verige in ležaje. 
Izdelek Certanium 100 ustvari čisto podlago brez ogljika, ki je pripravljena na varjenje brez nadaljnih priprav, tudi na litem železu. Izredno nizka vsebnost ogljika v izdelku priporomre k preprečevanju nasičenosti karbida, nastanka krhkega materiala ali pokanja, ki lahko nastane zaradi vsrkavanja ogljika. Oblok izdelka ne niha vstran, kar varilcu za boljši nadzor omogoča uporabo celotnega stika. Čiščenje po uporabi je zelo enostavno, saj izdelek ne pušča žlindre, zato samo uporabite žično ščetko. Z izdelkom je mogoče rezati kovino, tudi tisto, ki jo z oksiciatinskim rezalnikom ni mogoče prerezati.
 
 

Nevarno
Vsebuje: Silicijeva kislina, natrijeva sol; Titanov dioksid 
H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H351 Sum povzročitve raka. P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P281 Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.