0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dišava Areon Fresco, Romanca

Šifra: AR - FRTN25
Blagovna znamka: Areon
Vonj: Romanca
Nova vrsta kompaktnega osvežilca zraka je ustvarjena za še večji občutek doživetja. Enostaven za uporabo.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
3,23 €
Cena brez DDV:
2,65 €
Nova vrsta kompaktnega osvežilca zraka je ustvarjena za še večji občutek doživetja. Enostaven za uporabo.

Pozor
Vsebuje: DIPENTENE; HEXYL SALICYLATE; BENZYL SALICYLATE; OMEGA-PENTADECALACTONE; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHANONE; DL-CITRONELLOL; FORMALDEHYDE CYCLODODECYL ETHYL ACETAL; 2-METHYL-3-(P-ISOPROPYLPHENYL)PROPIONALDEHYDE; 4-METHOXY-ALPHA-METHYLBENZENEPROPANAL; ALPHA-ISO-METHYLIONONE; GERANIOL; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBOXALDEHYDE; ISOEUGENOL 
H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/... P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo.