0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dišava Areon Fresco Sport Lux, Zlato

Šifra: AR - FLS01
Blagovna znamka: Areon
Vonj: Zlato
Nova vrsta kompaktnega osvežilca zraka je ustvarjena za še večji občutek doživetja. Enostaven za uporabo.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
3,23 €
Cena brez DDV:
2,65 €
Nova vrsta kompaktnega osvežilca zraka je ustvarjena za še večji občutek doživetja. Enostaven za uporabo.

Pozor

Vsebuje: EC 259-174-3 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHANONE; EC 227-813-5 D-LIMONENE; EC 251-020-3 ACETYL CEDRENE; EC 201-289-8 P-T-BUTYL-ALPHA-METHYLHYDROCINNAMIC ALDEHYDE; EC 204-872-5 BETA-PINENE; EC 214-881-6 ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE; EC 203-341-5 GERANYL ACETATE; EC 203-375-0 DL-CITRONELLOL; EC 207-431-5 EUCALYPTOL; EC 202-086-7 COUMARIN; EC 250-954-9 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE; EC 209-578-0 TERPINOLENE; EC 268-264-1 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBOXALDEHYDE; EC 245-833-2 1-(2,6,6-TRIMETHYLCYCLOHEXA-1,3-DIENYL)-2-BUTEN-1-ONE; EC 232-077-3 L-.ALPHA.-PINENE; EC 226-394-6 CITRAL; EC 224-052-0 TRANS-ANETHOLE; EC 203-378-7 NEROL

H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/... P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo.