0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dišava Areon Fresco Sport Lux, Srebro

Šifra: AR - FLS02
Blagovna znamka: Areon
Vonj: Srebro
Nova vrsta kompaktnega osvežilca zraka je ustvarjena za še večji občutek doživetja. Enostaven za uporabo.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
3,23 €
Cena brez DDV:
2,65 €
Nova vrsta kompaktnega osvežilca zraka je ustvarjena za še večji občutek doživetja. Enostaven za uporabo.

Pozor

Vsebuje: EC 259-174-3 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHANONE; EC 289-194-8 3,4,5,6,6-PENTAMETHYLHEPT-3-EN-2-ONE; EC 202-086-7 COUMARIN; 601-029-00-7 DIPENTENE; EC 203-354-6 OMEGA-PENTADECALACTONE; EC 251-649-3 6,7-DIHYDRO-1,1,2,3,3-PENTAMETHYL-4(5H)-INDANONE; EC 204-846-3 ALPHA-ISO-METHYLIONONE; EC 214-881-6 ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE; EC 226-394-6 CITRAL; EC 201-289-8 P-T-BUTYL-ALPHA-METHYLHYDROCINNAMIC ALDEHYDE

H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/... P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo.