0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dišava Areon Fresco, Tortuga

Šifra: AR - FRTN22
Blagovna znamka: Areon
Vonj: Tortuga
Nova vrsta kompaktnega osvežilca zraka je ustvarjena za še večji občutek doživetja. Enostaven za uporabo.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
3,23 €
Cena brez DDV:
2,65 €
Nova vrsta kompaktnega osvežilca zraka je ustvarjena za še večji občutek doživetja. Enostaven za uporabo.

Pozor
Vsebuje: EC 261-332-1 FORMALDEHYDE CYCLODODECYL ETHYL ACETAL; EC 259-174-3 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHANONE; 601-096-00-2 (R)-P-MENTA-1,8-DIEN; EC 202-086-7 COUMARIN; EC 202-589-1 EUGENOL; EC 201-746-1 BETA-CARYOPHYLLENE; EC 203-213-9 CINNAMALDEHYDE; EC 226-394-6 CITRAL; EC 251-649-3 6,7-DIHYDRO-1,1,2,3,3-PENTAMETHYL-4(5H)-INDANONE; EC 260-709-8 DELTA-1-(2,6,6-TRIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ONE; EC 204-872-5 BETA-PINENE; EC 201-291-9 ALPHA-PINENE
H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.