0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dišava Areon Ken Blister, Črni kristal

Šifra: AR - AKB03
Blagovna znamka: Areon
Vonj: Črni kristal
Areon Ken prinaša dolgotrajno svežino v vaš avto, dom in pisarno. Samo odprite in uživajte.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
4,39 €
Cena brez DDV:
3,60 €
Areon Ken prinaša dolgotrajno svežino v vaš avto, dom in pisarno. Samo odprite in uživajte.

Pozor
Vsebuje: CIS-4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE; 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE; EUCALYPTOL; ALPHA-ISO-METHYLIONONE; EUGENOL; ALPHA-PINENE; DIPENTENE 
H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P264 Po uporabi temeljito umiti ... P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/... P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo.