0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dišava Areon Sport Lux, Zlato

Šifra: AR - SL01
Blagovna znamka: Areon
Pakiranje: 10 kosov
Elegantna oblika in vrhunska dišava so lastnosti te linije osvežilcev zraka. Zasnovan in oblikovan za ljudi z prefinjenim okusom.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
13,42 €
Cena brez DDV:
11,00 €
Elegantna oblika in vrhunska dišava so lastnosti te linije osvežilcev zraka. Zasnovan in oblikovan za ljudi z prefinjenim okusom.

Pozor
Vsebuje: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHANONE; ACETYL CEDRENE; (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE; DIPENTENE; P-T-BUTYL-ALPHA-METHYLHYDROCINNAMIC ALDEHYDE; BETA-PINENE; OMEGA-PENTADECALACTONE; ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE; GERANYL ACETATE; DL-CITRONELLOL; COUMARIN; TERPINOLENE; ALPHA-PINENE; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBOXALDEHYDE; 1-(2,6,6-TRIMETHYLCYCLOHEXA-1,3-DIENYL)-2-BUTEN-1-ONE 
H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/... P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo.