0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Expanding Foam – Ekspanzijska pena

Šifra: EFG-S - 84511
Blagovna znamka: Kent
Dvokomponentna poliuretanska pena, ki ekspandira v razmerju približno 10 proti 1 in se strdi v trdo zaprto celično peno.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Ni na zalogi
Cena:
21,90 €
Cena brez DDV:
17,95 €
Dvokomponentna poliuretanska pena, ki ekspandira v razmerju približno 10 proti 1 in se strdi v trdo zaprto celično peno.
 

Lastnosti:

 • Hitro strjevanje/utrjevanje
 • Tekoče stanje med iztiskanjem
 • Enostaven nanos
 • Nizka vodoprepustnost
 • Možnost barvanja

Prednosti:

 • Prihrani čas
 • Prodre in zapolni težko dostopna mesta
 • Posebne spretnosti niso potrebne
 • Primerno za zunanje aplikacije
 • Kakovost zaključka

KENT Expanding Foam se lahko uporablja na kateri koli čisti in suhi površini in v kateri koli smeri za izolacijo, polnjenje, tesnjenje, zaustavitev infiltracije zraka in zmanjšanje vibracij. Oprijema se na skoraj vse materiale, razen na površine, kot sta silikon in teflon ali površine onesnažene z olji in maščobami.

Tipične aplikacije so:

 • Polnjenje razpok ali praznin na trgu rabljenih avtomobilov
 • Izolacija v industrijski in stanovanjski gradnji
 • Polnjenje odprtin v ladijskih vozilih; kot so čolni, vodni skuterji in deske za jadranje/supi
 • Hladilnice in prikolice
 • Zmanjšanje hrupa

Zasnovana za vse aplikacije, kjer je potreben popolnoma samostojen in zanesljiv dozirni sistem, se ekspandirajoča pena KENT popolnoma razširi in nelepljivo posuši v 90-120 sekundah. Popolnoma se strdi v 1 uri.

 

Tehnični list

 


Expanding Foam Grey Part A

Nevarno
Vsebuje: triethylenediamine; Polioksialkilen amin; Glicerilni sloj (oksipropilen) triamin
H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P308+P311 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: Po 24. avgustu 2023 se pred industrijsko ali poklicno uporabo zahteva ustrezno usposabljanje.

Expanding Foam Grey Part B
Nevarno
Vsebuje: Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H351 Sum povzročitve raka. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P304+P341 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev pri oteženem dihanju na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. Dodatni podatki: Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv. Po 24. avgustu 2023 se pred industrijsko ali poklicno uporabo zahteva ustrezno usposabljanje.
 
Expanding Foam White Part A
Nevarno
Vsebuje: triethylenediamine; Polioksialkilen amin; Glicerilni sloj (oksipropilen) triamin
H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P308+P311 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: Po 24. avgustu 2023 se pred industrijsko ali poklicno uporabo zahteva ustrezno usposabljanje. Samo za industrijsko in poklicno uporabo. 
 
Expanding Foam White Part B
Nevarno
Vsebuje: Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H351 Sum povzročitve raka. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P304+P341 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev pri oteženem dihanju na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Dodatni podatki: Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv. Po 24. avgustu 2023 se pred industrijsko ali poklicno uporabo zahteva ustrezno usposabljanje. Samo za industrijsko in poklicno uporabo.