0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Cut & Drill Fluid 2 - Hladilna tekočina za vrtanje in rezanje

Šifra: CDF - 85238
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Posebna hladilna tekočina Cut & Drill Fluid 2 je namenjena podaljševanju življenjske dobe orodju, ki se uporablja za vrtanje, rezanje, izrezovanje navojev, itd.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
15,19 €
Cena brez DDV:
12,45 €
Posebna hladilna tekočina Cut & Drill Fluid 2 je namenjena podaljševanju življenjske dobe orodju, ki se uporablja za vrtanje, rezanje, izrezovanje navojev, itd.
 
  • Hladilna tekočina ščiti površino z zmanjšanjem oz. odpravo posledic vročine in trenja
  • Podaljšuje življenjsko dobo orodja z preprečevanjem vročinskih deformacij
  • Pospeši proces vrtanja in rezanja
 
 

Nevarno
Vsebuje: Kloroalkani, C14-17  
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H362 Lahko škoduje dojenim otrokom. H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P263 Preprečiti stik med nosečnostjo in dojenjem. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P308+P311 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.