0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Patch "n" Bond Plastic - Masa za popravilo plastike

Šifra: PNBP - 86562
Blagovna znamka: Kent
Količina: 117 g
Masa za takojšne popravilo plastike. Lahko jo vrtamo, brusimo in obdelujemo popolnoma enako kot osnovni material. Začne se sušiti že po 10 minutah, polno trdnost doseže po eni uri sušenja.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
23,12 €
Cena brez DDV:
18,95 €
Masa za takojšne popravilo plastike. Lahko jo vrtamo, brusimo in obdelujemo popolnoma enako kot osnovni material. Začne se sušiti že po 10 minutah, polno trdnost doseže po eni uri sušenja.
 
  • Pripravljena za uporabo, ne potrebujete posebnega orodja
  • Ne kaplja ali steče s površine
  • Se hitro suši, funkcionalno trdnost doseže po eni uri
  • Visoka kemična odpornost na večino kemikalij
 
 

Pozor
Vsebuje: POLI [OKSI (METIL-1,2-ETANDIIL)], A-HIDRO-W-HIDROKSI -, ETER MED 2,2-BIS (HIDROKSIMETIL) -1,3-
PROPANDIOL (4: 1), 2-HIDROKSI-3-MERKAPTOPROPIL ETER 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv. Pozor! Pri uporabi lahko nastane nevaren vdihljiv prah. Prahu ne vdihavajte. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.