0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Multi-Bond HT - Lepilo v razpršilu

Šifra: MBHT - 86668
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Hitro delujoče, visoko lepljivo, večnamensko lepilo v razpršilcu. Lepi karton, tapete, pluto, tkanino, klobučevino, pločevino, papir, gumo, poliester, les, plastiko. Ni primeren za uporabo na polistirenu in vinilu. Pred uporabo vedno testirajte na manjši površini. Prilagodljivi sistem na nastavku omogoča zelo natančno kontrolo nanosa v vertikalnem in horizontalnem položaju razpršilca.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
14,82 €
Cena brez DDV:
12,15 €
Hitro delujoče, visoko lepljivo, večnamensko lepilo v razpršilcu. Lepi karton, tapete, pluto, tkanino, klobučevino, pločevino, papir, gumo, poliester, les, plastiko. Ni primeren za uporabo na polistirenu in vinilu. Pred uporabo vedno testirajte na manjši površini. Prilagodljivi sistem na nastavku omogoča zelo natančno kontrolo nanosa v vertikalnem in horizontalnem položaju razpršilca. 
 
  • Visok začetni oprijem, ni potrebno uporabiti držal (spon)
  • Visoka lepilna moč
  • Široko področje uporabe
  • Možen nanos v vertikalnem in horizontalnem položaju
  • Nastavek omogoča nastavitev nanosa
 

 
Nevarno
Vsebuje: Diklorometan
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože.  H351 Sum povzročitve raka. P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicne uporabnike.