0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Q-Line Vorreiniger - Zelo učinkovito, alkalno predčistilo

Šifra: CA - 4297587
Blagovna znamka: Caramba
Izdelek se lahko uporablja na področju predčiščenja in v pred pršilnem loku sistemov za pranje avtomobilov in gospodarskih vozil.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
33,31 €
Cena brez DDV:
27,30 €
Izdelek se lahko uporablja na področju predčiščenja in v pred pršilnem loku sistemov za pranje avtomobilov in gospodarskih vozil. Poleg tega se izdelek lahko uporablja kot motorno čistilo, čistilo platišč in sredstvo za odstranjevanje žuželk.
  • Pred čistilo Q-Line je tekoče, zelo učinkovito, alkalno čistilo.
  • Ne vsebuje fosfatov
  • Ne poškoduje  gume, stekla ali plastike
  • Enostavno odstranjuje umazanijo, olje, maščobe in žuželke s površine vozila
  • Gostota (20°C): približno 1,1kg/l
  • pH vrednost (koncentrat): 13,5
  • Izdelek zaščitite pred vplivi zmrzali
 

 

Nevarno
Vsebuje: isotridecanol, ethoxylated; Natrijev hidroksid; Quarternary coco alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride
H290 Lahko je jedko za kovine. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P390 Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. P406 Hraniti v posodi, odporni proti koroziji / z odporno notranjo oblogo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Samo za poklicne uporabnike.