0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Wash Bay Cleaner - Čistilo za avtopralne sisteme

Šifra: WBC - 86457
Blagovna znamka: Kent
Količina: 1 l
Čistilo KENT Wash Bay Cleaner je čistilni koncentrat, ki odstrani trdovratno umazanijo v avtopralnih sistemih in avtomobilskih avtopralnicah. Odstrani trdovratno umazanijo, kot je vodni kamen...
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
18,91 €
Cena brez DDV:
15,50 €
Čistilo KENT Wash Bay Cleaner je čistilni koncentrat, ki odstrani tvrdoratno umazanijo v avtopralnih sistemih in avtomobilskih avtopralnicah. Odstrani tvrdoratno umazanijo, kot je vodni kamen, zavorni prah, olja, masti in celo madeže rje. Omogoča odlične rezultate čiščenja.
 
  • Visoka moč čiščenja
  • Visoko koncentrirano
  • Odstrani vodni kamen - v predelu čiščenja se umazanija poveže z vodnim kamenom
  • Ne vsebuje silikonov, varno za uporabo v delavnicah
 


Tehnični list

Video

 

 

 

 Nevarno
Vsebuje: Iso tri decanol ethoxylate; Heksafluorosilicijeva kislina; Solna kislina
H290 Lahko je jedko za kovine. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P260 Ne vdihavati dima. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.